100% ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥ

Με απόφαση σταθμό για την ελληνική νομολογία, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, όχι απλά έκανε δεκτή την αίτηση του οφειλέτη να ενταχθεί στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη για υπερχρεωμένα νοικοκυριά), αλλά προέβη στην οριστική διαγραφή του 100% των οφειλών του ορίζοντας μηδενικές καταβολές για πέντε έτη, ενώ διέσωσε και την περιουσία αυτού από τη ρευστοποίηση προς όφελος των τραπεζών.

Πιο συγκεκριμένα, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθ. 8438/2014 Απόφασή του, με πνεύμα ερμηνείας του νόμου υπέρ των καταναλωτών, έκρινε ότι στην πράξη εμφανίζονται και ακραίες περιπτώσεις οφειλετών, οι οποίοι έχουν πραγματική αδυναμία καταβολής και του παραμικρού ποσού. Τούτο ενδεικτικά μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις χρόνιας ανεργίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας του αιτούντος ή άλλου μέλους της οικογένειάς του, ανεπαρκούς εισοδήματος για την κάλυψη βιοτικών αναγκών ή άλλων λόγων ισοδύναμης βαρύτητας.

Εν προκειμένω, ο υπερχρεωμένος οφειλέτης, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας (αφαίρεση νεφρού) που κατέστησε αυτόν ανάπηρο κατά ποσοστό 67% και δικαιούταν μερική σύνταξη αναπηρίας, πλην της οποίας ουδέν άλλο εισόδημα είχε αυτός ή άλλο μέλος της οικογένειάς του, ενώ λόγω της κατάστασής του, δεν υπήρχε ενδεχόμενο μεταγενέστερης βελτίωσης των οικονομικών του.

Το δικαστήριο εφάρμοσε τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 8 Ν. 3869/2010, σύμφωνα με την οποία σε ακραίες ή εξαιρετικές περιπτώσεις οφειλετών που έχουν πραγματική αδυναμία καταβολών ακόμη και ελάχιστου ποσού, έχει τη δυνατότητα να ορίσει είτε μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές ακόμη καταβολές. Το καινοτόμο ωστόσο της εν λόγω απόφασης, έγκειται στο γεγονός, ότι παρά τη ρητή διατύπωση του νόμου για επανακαθορισμό συζήτησης για την επαναξιολόγηση της κατάστασης του οφειλέτη εντός της πενταετίας, προχώρησε απευθείας στην οριστική διαγραφή των χρεών του οφειλέτη, κρίνοντας ότι το δικαστήριο, έχει τη διακριτική εκ του νόμου ευχέρεια να εκκαθαρίσει και εξ αρχής το θέμα της απαλλαγής του οφειλέτη από τα χρέη.

Έτσι, ο τυχερός αυτός δανειολήπτης, απαλλάχθηκε απευθείας από το σύνολο των οφειλών του προς τις καθ’ ων και ορίσθηκαν μηδενικές καταβολές επί πενταετία, χωρίς ωστόσο μετά το πέρας αυτής να επαναξιολογηθούν τα οικονομικά του δεδομένα και χωρίς να του επιβληθεί ρευστοποίηση της περιουσίας αυτού λόγω εκτίμησης από το δικαστήριο ότι δεν θα προκαλέσει το αγοραστικό ενδιαφέρον.

Την υπόθεση για τον ως άνω οφειλέτη χειρίστηκε η δικηγόρος Θεσσαλονίκης Ευστρατία Τζουμαϊλή, η οποία απέφυγε με τους δικονομικούς της χειρισμούς τις ενστάσεις των Τραπεζών για δόλια περιέλευση του οφειλέτη σε αδυναμία πληρωμής.

Για το κείμενο της απόφασης δείτε εδώ