Header

BΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της Γ’, 5 Οκτωβρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, Αριθ. στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: Διεκπ. Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑ-ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η οργάνωση της διαδικασίας προσφυγής σε …
Read more

Κατατέθηκε από το Σύλλογο “ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ” ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης κατά της υπ΄ αριθ. ΠΟΛ 1211/10-10-2011 (ΦΕΚ 2298/B΄/13-10-2011) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την επιβολή του  Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) που θεσπίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011. Πρόκειται για την πρώτη προσφυγή που κατατίθεται κατά …
Read more

Παροχή στην αιτούσα της απαιτούμενης από το άρθρο 7 παρ. 2 στοιχ. (γ΄) του Ν. 2472/1997 άδειας, προκειμένου αυτή να προσκομίσει ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων DVD με ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του πρώην συζύγου της, για το σκοπό της αναγνώρισης, άσκησης ή υπεράσπισης των δικαιωμάτων της ιδίας και εκείνων του ανηλίκου τέκνου τους. Α Π …
Read more

Την 15.09.2011 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 204 Α/2011 ο Νόμος 4013/2011 “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του Έκτου Κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, με το άρθρο 15 του οποίου (‘Ρύθμιση θεμάτων εμπορικών μισθώσεων) εισάγεται ένας νέος θεσμός, οι …
Read more

Αριθμός 192/2011 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Αναστάσιο Δοματζόγλου που ορίσθηκε με πράξη του διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Καβάλας παρουσία και της Γραμματέως Ευθυμίας Μαυρίδου. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Μαΐου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Της αιτούσης: ……………..του ………….. κατοίκου ……………………., η οποία παραστάθηκε στη δίκη αυτοπρόσωπα. Της καταστάσης …
Read more