Νόμος Κατσέλη

Επιχειρήσεις/ Εμπορικό Δίκαιο: Το γραφείο μας, είναι άξιος συμπαραστάτης του κάθε επιχειρηματία, είτε πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, είτε για ατομική επιχείρηση, είτε για σωματείο, είτε για κάθε φύσης νομικό πρόσωπο. Συστήνουμε από το μηδέν επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιλέγουμε τον τύπο και την έδρα της εταιρίας με βάσει το συμφέρον σας μέσα από αναλυτική εκτίμηση των φορολογικών βαρών από τους συνεργαζόμενους οικονομικούς μας συμβούλους, λύνουμε κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε με το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές σας, τις τράπεζες. Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη πάσης φύσεως εταιρικών σας εγγράφων, τη νομική κάλυψη του ηλεκτρονικού σας καταστήματος, τον έλεγχο και σύναψη εμπορικών συμβάσεων (εμπορική αντιπροσωπεία, franchising, leasing, forfaiting, factoring, merchandising, management), την εγχώρια και διεθνή κατοχύρωση του σήματος ή επωνυμίας σας, της πατέντας και οποιασδήποτε άλλης εφεύρεσης σας. Προασπίζουμε τα δικαιώματά σας έναντι των ανταγωνιστών σας (αθέμιτος ανταγωνισμός, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, αντιγραφή σήματος κλπ) και είμαστε δίπλα σας σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα λόγω κρίσης (εξυγίανση, συνδιαλλαγή, πτώχευση) και σας καθοδηγούμε προκειμένου να κλείσετε την επιχείρησή σας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για εσάς και τους συνεργάτες σας. Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να επιλέξετε τη λύση που ταιριάζει περισσότερο στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας