Αυτόνομη θέρμανση, ανεξάρτητη θέρμανση σε οικοδομή