ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΕΚ – ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Υπογράφηκε η πολυαναμενόμενη απόφαση για τις ρυθμίσεις και τις διαγραφές των δανείων του ΟΕΚ, που σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ευνοεί περισσότερους από 80.000 δανειολήπτες εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, ΑμΕΑ, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες και χήροι με προστατευόμενα μέλη. Η υπουργική απόφαση,  που υπέγραψε η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, προβλέπει:

1. Διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής για όσους έχουν συνολικό χρέος μικρότερο των 6.000€. Ειδικότερα, θεωρείται ότι έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους δανειολήπτες με συνολικό χρέος – δηλαδή άληκτο κεφάλαιο και ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο και τόκοι υπερημερίας – μικρότερο των 6.000€. Το μέτρο αφορά περίπου 35.000 δανειολήπτες.

2. Διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής για όσους έχουν καταβάλει ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το 60% του Τελικού Ποσού Δανείου. Δηλαδή για δανειολήπτες που έχουν καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί ή υπερβαίνει στο 60%, το δάνειο θεωρείται εξοφληθέν και καμία απαίτηση δεν υφίσταται έναντί τους. Περίπου 49.000 θεωρείται πως θα αποπληρώσουν έτσι το δάνειό τους.

3. Διαγραφή των τόκων κεφαλαίου και τόκων υπερημερίας για όλους τους δανειολήπτες.

4. Αφαίρεση από το αρχικό ποσό δανείου των τόκων κεφαλαίου και τόκων υπερημερίας που έχουν καταβληθεί από τους δανειολήπτες.

5. Διαγραφή των κεφαλαιοποιημένων τόκων. Οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι διαγράφονται και το δάνειο επανέρχεται στο αρχικό ποσό δανεισμού.

6. Έκπτωση 15% στο ποσό χορήγησης όλων των δανειοληπτών.

7. Επιπρόσθετη έκπτωση 10% στο ποσό που προκύπτει από την παραπάνω μείωση για τις ευάλωτες ομάδες (πχ. τρίτεκνοι, συνταξιούχοι, περιπτώσεις χηρείας, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμΕΑ, σεισμόπληκτοι, πυρόπληκτοι).

8. Επιπρόσθετη έκπτωση 20% στο ποσό που προκύπτει από τη μείωση του 15% για τους πολύτεκνους.

9. Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής κατά 10 έτη. Η αύξηση του χρόνου αποπληρωμής, σε συνδυασμό και με τις άλλες προβλέψεις μειώνει σημαντικά τη μηνιαία δόση.

10. Ειδικά μέτρα για τους άνεργους και τους έχοντες αδυναμία πληρωμής. Ειδικότερα προβλέπεται πως οι άνεργοι οφειλέτες μπορούν με αίτησή τους να ζητούν από τον ΟΑΕΔ την εξαίρεσή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας δόσης τμηματικά για 6 μήνες και συνολικά για 3 έτη, χωρίς καμία σε βάρος τους συνέπεια και χωρίς ο χρόνος εξαίρεσης να προσμετράται στο χρόνο εξόφλησης.

11. Μέτρα γρήγορης αποπληρωμής. Σε αυτά τα μέτρα εντάσσονται όλοι οι υπόχρεοι οφειλέτες που θα καταβάλουν μέρος της οφειλής τους ως εξής :

α) Εφόσον καταβάλουν το 60% του τελικού ποσού δανείου, εντός 5 ετών, δικαιούνται μείωσης 40% στο τελικό ποσό του δανείου. Δηλαδή θα θεωρηθεί πως έχουν αποπληρώσει το συνολικό τους χρέος.

β) Εφόσον καταβάλουν το 80% του τελικού ποσού δανείου, εντός 8 ετών, δικαιούνται μείωσης 20% στο τελικό ποσό του δανείου. Δηλαδή θα θεωρηθεί πως έχουν αποπληρώσει το συνολικό τους χρέος.

Ως ημερομηνία έναρξης νοείται η ημερομηνία ορισμού της τελικής οφειλής από τον ΟΑΕΔ. Ο δικαιούχος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση του δικαιώματος γρήγορης αποπληρωμής και των αντιστοίχων απομειώσεων.

Δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ και συνολικό χρέος έως 26.000 ευρώ μπορούν να καταβάλλουν το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Δηλαδή θα έχουν μηνιαία δόση έως 208,3€. Για οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ και συνολικό χρέος μεγαλύτερο των 26.000 ευρώ μπορούν να καταβάλουν το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Δηλαδή θα έχουν μηνιαία δόση έως 291,6€.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά τους δανειολήπτες εξ ιδίων κεφαλαίων του ΟΕΚ και όχι όσους είχαν δανειστεί από τράπεζες με επιδότηση του επιτοκίου από τον ΟΕΚ.

Πηγή: Έθνος