ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΙΣΧΥ

Ανάσα» στην αγορά αναμένεται να δώσει από σήμερα η εφαρμογή του νέου ειδικού καθεστώτος που προβλέπει το συμψηφισμό του ΦΠΑ.
Οι υπόχρεοι για να ενταχθούν θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση στο Taxis έως και τις 20 Οκτωβρίου, ενώ η ένταξή τους θα γίνει αναδρομικά από την 1η τρέχοντος.
Το νέο καθεστώς συμψηφισμών θα είναι μια «τονωτική ένεση» ρευστότητας για εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αποδίδουν στο Δημόσιο το ΦΠΑ μόνο εφόσον τον εισπράξουν από τους πελάτες τους, είτε τους ιδιώτες είτε το Δημόσιο.
Με βάση τις κυβερνητικές εξαγγελίες, ο ΦΠΑ θα αποδίδεται μετά την πληρωμή του τιμολογίου ανεξάρτητα από την ημερομηνία που αυτό έχει εκδοθεί, ενώ από την άλλη πλευρά ταυτόχρονα ο κάθε πελάτης της επιχείρησης ή του επαγγελματία δεν θα έχει το δικαίωμα να εκπέσει τον ΦΠΑ για τα ποσά τα οποία δεν κατέβαλε, παρά το γεγονός ότι θα έχει στα χέρια του τα σχετικά τιμολόγια.
Το νέο καθεστώς καταβολής του ΦΠΑ, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», θα λειτουργεί σε προαιρετική βάση, αφού κάθε επιχείρηση με ετήσιο τζίρο έως 500.000 ευρώ (σε πρώτη φάση) θα έχει τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου με τον οποίο θα φορολογηθεί και θα αποδώσει τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε κάθε συναλλαγή της.
Δύο επιλογές για κάθε επιχείρηση
Η κάθε επιχείρηση ειδικότερα θα έχει δύο επιλογές:
1. Το σχήμα Δεδουλευμένων Πράξεων το οποίο ισχύει σήμερα, δηλαδή ασχέτως του χρόνου πληρωμής του ΦΠΑ ο εκδότης θα πρέπει να αποδώσει το φόρο μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα της περιόδου που αφορά (μήνα ή τρίμηνο).
2. Το σχήμα Εκκαθαρισμένων Πράξεων με το οποίο:
* Eπιχειρήσεις και επιτηδευματίες με κύκλο εργασιών (αρχικά) έως 500.000 ευρώ μπορούν να αναβάλουν την καταβολή ΦΠΑ που χρεώνουν μέχρι τη στιγμή που πληρώσει ο πελάτης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα.
* Oι φορολογούμενοι θα αναβάλουν το σημείο στο οποίο ζητείται η έκπτωση ΦΠΑ για τις αγορές τους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο ο ΦΠΑ επί των εκροών όσο και επί των εισροών όταν πραγματοποιείται η πληρωμή (από τον πελάτη και από την επιχείρηση στους προμηθευτές της).
* Oι επιχειρήσεις θα εφαρμόζουν το σύστημα με ελάχιστη διάρκεια ενός έτους σε όλες τις συναλλαγές τους, εκτός από εκείνες που νόμιμα εξαιρούνται από το καθεστώς του ΦΠΑ, όπως οι ενδοκοινοτικές εξαγορές, οι συναλλαγές για τις οποίες εφαρμόζεται ο αντίστροφος μηχανισμός φορολόγησης ή οι εξαιρούμενες εξαγωγές.
Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση θα είναι ελεύθερη να παραιτηθεί από την εφαρμογή του καθεστώτος, αλλά αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα είναι σε θέση να εφαρμόσει το σύστημα και πάλι μέχρις ότου παρέλθουν τρία χρόνια.
 
Πηγή : Ναυτεμπορική