ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 • Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων

Το δικηγορικό μας γραφείο, ήταν από τα πρώτα που ασχολήθηκαν με τον ν. 3869/2010 και έχουμε αποκτήσει μεγάλη εξειδίκευση λόγω της χρόνιας πλέον εμπειρίας μας. Έχουμε χειριστεί με επιτυχία πολλές υποθέσεις επιτυγχάνοντας ακόμη και 100 % διαγραφή χρεών, ενώ έχουμε επιτύχει και την υπαγωγή εμπόρων στην εν λόγω ρύθμιση.

Α. Αστικό Δίκαιο

 • Αποζημιώσεις (από σύμβαση έργου, αδικοπραξία, ευθύνη κατά τις διαπραγματεύσεις, ελαττωματική σύμβαση πώλησης, αδικαιολόγητος πλουτισμός )
 • Δίκαιο Κτηματολογίου (δήλωση ιδιοκτησίας, αμφισβήτηση και διόρθωση αρχικών εγγραφών, χωρικές μεταβολές, διόρθωση προδήλων σφαλμάτων )
 • Διαχείριση ακινήτων (μισθώσεις, διαφορές από οροφοκτησία, μεταβιβάσεις, έλεγχος τίτλων, εργολαβικές συμβάσεις, διανομή ακινήτων κλπ)
 • Είσπραξη Απαιτήσεων (Διαταγή Πληρωμής, Αναγκαστική Εκτέλεση)
 • Οικογενειακό Δίκαιο (έκδοση διαζυγίου, διατροφή, αποκτήματα, επιμέλεια τέκνων, υιοθεσία κα)
 • Κληρονομικές διαφορές (διαθήκη, αποδοχή κληρονομιάς, διεκδίκηση νόμιμης μοίρας κα)
 • Προσβολές Προσωπικότητας
 • Αυτοκινητικές Διαφορές (Τροχαία ατυχήματα, Σωματικές Ζημίες, Διεκδίκηση αποζημιώσεων κα)
 • Αναγνώριση Αποφάσεων Αλλοδαπών Δικαστηρίων
 • Υποθέσεις Εκουσίας
 • Επαγγελματικές Μισθώσεις
 • Μεσιτικές Αμοιβές
 • Μεταφράσεις

Β. Ποινικό Δίκαιο

 • Παραβάσεις Αγορανομικών/ Υγειονομικών Διατάξεων
 • Εργατικά/Αυτοκινητικά ατυχήματα
 • Σωματικές/Υλικές Βλάβες
 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας / περιουσίας.
 • Οικονομικό Έγκλημα
 • Φοροδιαφυγή
 • Εικονικά/πλαστά τιμολόγια
 • Αξιόγραφα
 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα
 • Όπλα
 • Λαθρεμπορία
 • Συκοφαντική Δυσφήμηση/Εξυβρίσεις
 • Ενδοοικογενειακή Βία

 

Γ. Εμπορικό Δίκαιο

 • Μεταφορά έδρας εγχώριων επιχειρήσεων στην Κύπρο και τη Βουλγαρία
 • Σύσταση/Τροποποιήσεις Νομικών Προσώπων/ Επιχειρήσεων
 • Εξυγίανση προβληματικών επιχειρήσεων/Πτωχεύσεις
 • Νομική Συμβουλή Επιχειρήσεων/Σύναψη Συμβάσεων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Προστασία Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Εμπορικό Σήμα
 • Αποζημιώσεις από εμπορικές συμβάσεις
 • Αθέμιτος Ανταγωνισμός
 • Εμπορικές Συμβάσεις (leasing-factoring-franchising)

Δ. Διοικητικό Δίκαιο

 • Προσφυγές/Αγωγές παντός είδους
 • Αιτήσεις Ακυρώσεως
 • Προσφυγές δημοσίων υπαλλήλων
 • Μισθολογικές και συνταξιοδοτικές διαφορές
 • Επιδόματα και αναδρομικά δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων
 • Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων
 • Αλλοδαποί