ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ; ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Βροχή διαταγών πληρωμής καταφθάνει τον τελευταίο μήνα στο γραφείο μας, με την πλειοψηφία αυτών να αφορά δάνεια που είχαν χορηγηθεί σε ομογενείς από την Ρωσία τα οποία και είχαν δοεί με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ωστόσο το ως άνω γεγονός είναι το λιγότερο αξιοπερίεργο αν αναλογισθεί κανείς ότι τα εν λόγω δάνεια, δεν «πειράχθηκαν» επί δεκαετίας, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις οι Τράπεζες δεν είχαν καν δυνατότητα ρύθμισης τους. Οι τράπεζες, όχι μόνο δεν ενημέρωναν τους δανειολήπτες ως όφειλαν για τα άληκτα κεφάλαια, τις τυχόν ληξιπρόθεσμες δόσεις, την τυχόν βεβαίωση των ληξιπρόθεσμων δόσεων στο ελληνικό δημόσιο, αλλά δεν ΔΕΧΟΝΤΑΝ καν αιτήματα ρύθμισης ή διακανονισμού των οφειλών στα οποία προέβαιναν οι πιο φιλότιμοι, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να αδυνατούν να αποδείξουν τουλάχιστον τις προσπάθειες που έκαναν να ρυθμίσουν τις όποιες οφειλές τους.
Παρά δε το γεγονός ότι σταδιακά με την διαμορφούμενη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων κατάφεραν να ενταχθούν κι αυτοί στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, εν τέλει οι περισσότερες αιτήσεις απορρίπτονται αφού οι δανειολήπτες στην πλειοψηφία τους δεν είχα κατά τον χρόνο δανεισμού τους εισοδήματα δηλωμένα στις φορολογικές τους δηλώσεις, με βάσει δε την νομολογία του Αρείου Πάγου από το 2016 κι έπειτα, η μη ύπαρξη εισοδημάτων κατά τον χρόνο δανεισμού θεμελιώνει δόλο στο πρόσωπο του δανειολήπτη για την μη εξυπηρέτηση της οφειλής του και οδηγεί σε απόρριψη της σχετικής αίτησης ρύθμισης των οφειλών του.
Ενώ λοιπόν η πλειοψηφία των ομογενών παλιννοστούντων, δεν μπόρεσαν να ρυθμίσουν τα δάνεια τους μέσω του νόμου Κατσέλη, ενώ δεν ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΟΥΝ όλα αυτά τα χρόνια να ρυθμίσουν τα δάνεια τους μέσω των Τραπεζών λόγω «συστημικής αδυναμίας»  όπως κατ’ επανάληψη δήλωναν οι Τράπεζες, αφού εξαιρέθηκαν έως σήμερα από όλες τις λοιπές δυνατότητες διάσωσης της κατοικίας τους και επιδότησης της δόσης τους από το ελληνικό δημόσιο όπως για παράδειγμα προέβλεπε ο ν. 4605/2019, βρίσκονται ολομόναχοι αντιμέτωποι με την ρευστοποίηση της περιουσίας τους, η οποία στο 95% των περιπτώσεων αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία τους.
Ουδείς γνωρίζει γιατί αφέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι αβοήθητοι όλα αυτά τα χρόνια, πολλώ δε μάλλον ουδείς γνωρίζει γιατί επιλέχθηκε τώρα, μετά από μια βαθειά οικονομική κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός ως η κατάλληλη στιγμή για την διαχείριση των εν λόγω δανείων και την έκδοση εκτελεστών τίτλων από τις πιστώτριες Τράπεζες με απώτερο σκοπό την ρευστοποίηση των ακινήτων των παλιννοστούντων μέσω πλειστηριασμού.
Προς το σκοπό δε της καλύτερης προστασίας τους, απευθύνουμε τις παρούσες οδηγίες στους δανειολήπτες που ενδιαφέρονται για την διάσωση της κατοικίας τους και θέλουν να προστατευθούν έναντι των πιστωτών τους στους οποίους συνιστούμε τις κάτωθι ενέργειες:

  • άμεση επικοινωνία με την πιστώτρια τράπεζα προκειμένου να ενημερωθούν για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και για το ποιος/ποια εισπρακτική έχει αναλάβει την διαχείριση του δανείου τους,
  • υποβολή έγγραφου αιτήματος ρύθμισης προς την πιστώτρια τράπεζα συνοδευόμενη με επικαιροποιημένα φορολογικά έγγραφα προς απόδειξη της τρέχουσας εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασης, το οποίο να καταθέτουν και να λαμβάνουν όμοιο αντίγραφο με σφραγίδα παραλαβής, έτσι ώστε να μπορούν σε ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη να αποδείξουν ότι υπέβαλαν αίτημα ρύθμισης το οποίο δεν αξιολογήθηκε από την τράπεζα
  • και τέλος σε περίπτωση έκδοσης σε βάρος τους διαταγής πληρωμής να απευθύνονται άμεσα σε δικηγόρο έμπειρο σε θέματα τραπεζικού δικαίου προκειμένου να καταθέτουν Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής και να μπλοκάρουν τυχόν καταδιωκτικά μέτρα εναντίον τους. Δεδομένης της παλαιότητας των συμβάσεων υπάρχουν πλείστοι όροι ΓΟΣ που έχουν κριθεί καταχρηστικοί, όπως επίσης υπάρχουν λόγοι Ανακοπής που αφορούν το μη εκκαθαρισμένο της απαίτησης και την καταχρηστική συμπεριφορά της Τράπεζας.

Σε κάθε περίπτωση, αν επιθυμείτε την διάσωση της περιουσίας Σας, θα πρέπει από τώρα να φροντίσετε για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας και να έχετε έναν καταρτισμένο σε τραπεζικά θέματα νομικό σύμβουλο για να σας καθοδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να προστατέψει Εσάς και την περιουσία Σας. Ευελπιστούμε και ευχόμαστε μία άμεση κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία όλων σας.