ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ

Απευλευθερώνονται πλήρως με το νέο έτος οι πλειστηριασμοί ακινήτων, ακόμη και αυτοί που αφορούν και την πρώτη κατοικία, μιας και έως σήμερα δεν έχει δοθεί παράταση στις προστατευτικές διατάξεις του ν. 4224/2013, ούτε υπάρχει κυβερνητική βούληση για συνέχιση της προστασίας έστω και υπό προϋποθέσεις.

Συνεπώς, με τα καινούργια δεδομένα, η μόνη σανίδα προστασίας για όλους αυτούς που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έναντι των πιστωτών τους, παραμένει ο νόμος Κατσέλη, αφού όχι μόνο προστατεύεται η περιουσία του οφειλέτη αυτόματα με την κατάθεση της αίτησης του, αλλά η προστασία συνεχίζεται για όσο διάστημα αυτή εκκρεμεί προς εκδίκαση. Αν δε, ληφθεί υπόψη ότι στα περισσότερα Ειρηνοδικεία της χώρας οι δικάσιμοι έχουν προσδιορισθεί μετά από πέντε έως και δώδεκα έτη, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι ο οφειλέτης που έχει ζητήσει την υπαγωγή του στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, έχει απαλλαγεί επί μακρόν από το φόβο και την ανασφάλεια απώλειας της κατοικίας του, που συνήθως αποτελεί την οικογενειακή του στέγη. Ακόμη, όπως νομολογιακά έχει εξελιχθεί, είναι σύνηθες πλέον το φαινόμενο να προστατεύεται ένεκα υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 3869/2010, όχι μόνο η πρώτη κατοικία, αλλά και το σύνολο της περιουσίας έκαστου αιτούντα, αφού το δικαστήριο τις περισσότερες φορές κρίνει ότι δεν πρέπει να μεταβληθεί η κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη μέχρι τη συζήτηση της αίτησης του, συνεπώς οι πιστωτές του στερούνται του δικαιώματος να επιδιώξουν τη ρευστοποίηση ακόμη και τυχόν άλλων κινητών και ακινήτων του αιτούντα.

Υπενθυμίζουμε:

α) Για να καταθέσει κάποιος αίτηση βάσει του νόμου Κατσέλη πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. να είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο εμπορικής ιδιότητας (μπορεί ωστόσο να είναι είτε ελεύθερος επαγγελματίας είτε “μικρέμπορος” όπως νομολογιακά έχουν γίνει δεκτοί έμποροι που δεν απασχολούν προσωπικό και έχουν μικρούς τζίρους).

2. να βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών, το οποίο σημαίνει στην πράξη να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στο σύνολο των υποχρεώσεών του και να μην υπάρχει πιθανότητα βελτίωσης της κατάστασης του στο προσεχές μέλλον. Η αδυναμία προκύπτει από την στάθμιση των εσόδων και εξόδων της οικογένειας, συνεπώς συνεκτιμάται και το εισόδημα τυχόν συζύγου ή άλλου μέλους της οικογένειας και το ποσοστό συνεισφοράς αυτού στις οικογενειακές δαπάνες.

3. να υπάρχει έστω και μία ληξιπρόθεσμη οφειλή, δηλαδή οφειλή σε καθυστέρηση.

β) Τα οφέλη για τον αιτούντα την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη είναι :

1. προστασία της κύριας κατοικίας και της εν γένει περιουσίας (κινητής και ακίνητης) από πλειστηριασμούς και λοιπά αναγκαστικά μέτρα από την κατάθεση της αίτησης μέχρι τη συζήτηση του προδικαστικού συμβιβασμού, οπότε και επιμηκύνεται η προστασία από τον Ειρηνοδίκη έως την συζήτηση της αίτησης.

2. Πάγωμα τοκοφορίας καταναλωτικών και λοιπών μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων από την κατάθεση της αίτησης, τα οποία ως γνωστόν τρέχουν με επιτόκια 9-21% και διογκώνουν με γεωμετρικές προόδους τις οφειλές των καταναλωτών.

3.  Καθορισμός των δόσεων προς τους πιστωτές αναλόγως των εισοδημάτων που υπολείπονται μετά την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών διαβίωσης της οικογένειας, χωρίς δυσμενείς όρους και χωρίς την αυτόματη αύξηση του οφειλόμενου κεφαλαίου, τα οποία υποχρεωτικά πρέπει να δεχθεί ο πιστωτής αν θελήσει να προβεί σε εξωδικαστική ρύθμιση της οφειλής του (η οποία έχει ως συνήθως συνέπεια, είτε την παροχή προσημείωσης σε κάποιο ακίνητο και την επιβάρυνση με τον εξόδων εγγραφής αυτής, είτε την επιμήκυνση του δανείου με την επιβάρυνση του άληκτου κεφαλαίου με νέους τόκους).

4. Διαγραφή από τυχόν υπόλοιπα οφειλών, μετά την τήρηση της δικαστικής ρύθμισης, ήτοι μετά την πενταετία για τα υπόλοιπα των μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων (καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κλπ), ή μετά από την τήρηση της ρύθμισης για την προστασία της κύριας κατοικίας (καταβολές 2οετίας συνήθως).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ν. Κατσέλη ή τυχόν απορία για τον αν πληρείτε τις προϋποθέσεις υπαγωγής επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 2314315778 ή συμπληρώστε την online φόρμα επικοινωνίας.