ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ Η ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ Η ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων και μετά την ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρίας Ryanair ότι δεν δέχεται πληρωμές εισιτηρίων από πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες ελληνικών τραπεζών, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η μη αποδοχή πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα είναι ποινικό αδίκημα. Αναλυτικά η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της ΠΝΠ αναφέρει:

Στην παράγραφο 5 του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Όποιος, κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας, αρνείται την πληρωμή με τα μέσα που προβλέπονται στις περιπτώσεις β), γ) και δ) της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της παρούσας τιμωρείται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 288 παρ. 1 και 452 του Ποινικού Κώδικα, και των διατάξεων του άρθρου 13α του Ν. 2251/1994 (Α΄ 191), του άρθρου 18α Ν. 146/1914 (Α΄ 21), και του άρθρου 19 Ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύουν»

Για την ΠΝΠ δείτε εδώ.