Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο: Πολλά προβλήματα έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια με την κτηματογράφηση όλης της χώρας, αφού έρχονται στην επιφάνεια ιδιοκτησιακές πλημμέλειες και αμέλειες των ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι δεν φρόντισαν να οπλισθούν με τους τίτλους κυριότητας των ακινήτων τους (είτε δεν υπήρχαν τίτλοι λόγω παραχώρησης κλήρων από το δημόσιο, είτε δεν έχουν γίνει αποδοχές κληρονομιάς, είτε δεν εκδόθηκε τίτλος λόγω χρησικτησίας κλπ). Ακόμη περισσότερα, προκύπτουν από τα λάθος στοιχεία που δηλώθηκαν από το στάδιο κτηματογράφησης. Απευθυνθείτε στο γραφείο μας, προκειμένου να συμπληρώσουμε σωστά και να υποβάλουμε ΓΙΑ Εσάς δηλώσεις κτηματογράφησης για τα ακίνητά σας που βρίσκονται σε περιοχές υπό κτηματογράφηση. Ακόμη, εμείς θα βρούμε τους τίτλους ιδιοκτησίας σας ή θα τους δημιουργήσουμε αν δεν υπάρχουν και να δηλώσουμε σωστά τις περιουσίες σας στο Κτηματολόγιο. Επίσης, διορθώνουμε λάθη ή πλημμέλειες που αποτυπώθηκαν στο Κτηματολόγιο από τη μη υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας ή από ανακριβείς εγγραφές. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι αν δεν αποτυπωθεί σωστά ένα ακίνητο στο κτηματολόγιο, τότε δεν μπορεί να μεταβιβαστεί αν δεν διορθωθούν τα λάθη, ενώ για κάθε περιοχή υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες εντός των οποίων επιτρέπονται να γίνονται διορθώσεις. Ενημερωθείτε λοιπόν τώρα για την κατάσταση των ακινήτων σας, αν αυτά έχουν δηλωθεί σωστά και αν όχι, αν προλαβαίνετε να διορθώσετε τα τυχόν λάθη, πριν λήξει η εκ του νόμου τεθείσα προθεσμία και βρεθείτε με ένα ακίνητο το οποίο δεν θα μπορείτε πια να εκμεταλλευθείτε.