ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

Οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι όταν αγοράσατε το ακίνητο σας με δάνειο από την Τράπεζα, είχατε συναινέσει στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στο ακίνητό σας, δηλαδή την εγγραφή βάρους στα βιβλία είτε του Υποθηκοφυλακείου είτε του αρμοδίου Κτηματολογικού Γραφείου της περιοχής σας.  Το βάρος αυτό, έχει την έννοια της εξασφάλισης της Τράπεζας, ότι δεν θα πουλήσετε το εν λόγω ακίνητο πριν την εξόφληση του δανείου που λάβατε από αυτή, ή σε κάθε περίπτωση – αν πάτε να το μεταβιβάσετε θα πρέπει πρώτα να εξοφληθεί η οφειλή προς την Τράπεζα. Φυσικά, δεν εξαιρούνται και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες παύσατε να εξυπηρετείτε το δάνειο που λάβατε, οπότε η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να βγάλει σε πλειστηριασμό το προσημειωμένο ακίνητο, ή να τρέψει την προσημείωση σε υποθήκη.

Από τα ανωτέρω, ευχερώς γίνεται αντιληπτό ότι η προσημείωση και το βάρος του ακινήτου, σχετίζεται με την οφειλή σας απέναντι στην Τράπεζα, άρα τι γίνεται ότι δεν υφίσταται πλέον η οφειλή, έχει πληρωθεί ή αποσβεστεί το δάνειο; Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει πλέον δικαιολογητικός λόγος να παραμείνει το βάρος γραμμένο στο ακίνητό σας και καλό θα ήταν να προβείτε στην διαδικασία εξάλειψης ή άρσης του βάρους από το ακίνητο σας.

Πώς γίνεται η εξάλειψη της προσημείωσης; 

Η εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης γινόταν – και εξακολουθεί να γίνεται με έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης, άρα ο μόνος τρόπος να εξαλειφθεί αυτή είναι να διαταχθεί η ανάκληση της προηγούμενης απόφασης που διέτασσε την εγγραφή της προσημείωσης από το ίδιο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, δηλαδή απαιτείται και πάλι δικαστική απόφαση.

Ποια είναι η διαδικασία εξάλειψης της προσημείωσης;

Μέχρι προσφάτως, η διαδικασία γινόταν σχεδόν αποκλειστικά συναινετικά, δηλαδή ο ιδιοκτήτης-δανειολήπτης λάμβανε μία επιστολή/βεβαίωση από την τράπεζα ότι συναινεί αυτή στην εξάλειψη, ο δικηγόρος του κατέθετε αίτηση εξάλειψης στο αρμόδιο δικαστήριο και μετά από κοινό ραντεβού των δικηγόρων εντός της ημέρας ενώπιον δικαστή, εκδιδόταν η απόφαση που διέταζε την εξάλειψη της υποθήκης.

Δυστυχώς στα χρόνια της κρίσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι τράπεζες έχουν αρχίσει και χρεώνουν υπέρμετρα ποσά για να χορηγήσουν βεβαίωση συναίνεσης εξάλειψης, όπως επίσης χρεώνουν και έξοδα φακέλου, δικαστικά έξοδα και την αμοιβή του δικηγόρου τους στον ίδιο τον δανειολήπτη, με αποτέλεσμα τα έξοδα της όλης διαδικασίας να εκτινάσσονται αδικαιολόγητα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδεχομένως να είναι πιο δόκιμη και οικονομική η διαδικασία εξάλειψης να γίνει μέσω αντιδικίας, όπου ο δανειολήπτης – ιδιοκτήτης του ακινήτου θα καταθέσει αίτηση εξάλειψης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου  η οποία θα προσδιορισθεί σε τακτή δικάσιμο ασφαλιστικών μέτρων, την οποία θα επιδώσει στην τράπεζα, συνεπώς αν επιθυμεί να παρασταθεί θα πρέπει να πληρώσει η ίδια τη σχετική δαπάνη. Στην εν λόγω διαδικασία ωστόσο, δεν εκδίδεται άμεσα απόφαση, συνεπώς δεν ενδείκνυται για περιπτώσεις που απαιτείται άμεση εξάλειψη της προσημείωσης πχ σε περιπτώσεις μεταβίβασης του ακινήτου.

Και στις δύο περιπτώσεις για την εξάλειψη του βάρους απαιτείται εγγραφή της απόφασης που θα εκδοθεί και στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό Γραφείο, απ ‘όπου εκδίδεται και σχετικό πιστοποιητικό μεταγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, τα έξοδα ή εξειδικευμένες κατά περίπτωση συμβουλές μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας.