ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση για το μισθολογικό ενστόλων και δικαστικών

Σε 36 δόσεις τα αναδρομικά
Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την αναδρομική, από 1ης Αυγούστου 2012, αναπροσαρμογή των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και των δικαστικών λειτουργών. Η τροπολογία κατατέθηκε (εκπρόθεσμα) στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά σε ενσωμάτωση αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ελληνικό δίκαιο.
Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η καταβολή εξ ολοκλήρου των αναδρομικών -695,2 εκατομμύρια ευρώ για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και 134,2 εκατομμύρια ευρώ για τους δικαστικούς λειτουργούς- λόγω των δημοσιονομικών περιθωρίων της χώρας, καθώς θα έθετε σε κίνδυνο την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων το 2014, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή μόνιμων ισόποσων δημοσιονομικών μέτρων που θα επιβάρυναν την ελληνική κοινωνία.
Μάλιστα, η έκθεση αναφέρει ότι για το 2015 έχει εκτιμηθεί ότι οι στόχοι του προγράμματος οικονομικής πολιτικής «επιτυγχάνονται απολύτως οριακά».
Εντός του 2014 τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα λάβουν για το διάστημα από 1-7-2014 έως 31-12-2014 ποσό 91,4 εκατομμύρια ευρώ και οι δικαστικοί λειτουργοί 34,8 εκατομμύρια ευρώ.
Το 50% των αναδρομικών, δηλαδή 414,7 εκατ. ευρώ, θα καταβληθεί σε βάθος τριετίας -σε 36 μηνιαίες ισόποσες δόσεις-, αρχής γενομένης από το 2015. Για το 2015 έχει σχεδιαστεί η χορήγηση ποσού 138,2 εκατ. ευρώ για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και για τους δικαστικούς λειτουργούς
Ως προς την περικοπή των αναδρομικών αποδοχών των δικαστικών λειτουργών στο ήμισυ της διαφοράς αυτών, είναι ευνόητο ότι επιβάλλεται για λόγους ίσης μεταχείρισης, αλλά και για προφανείς δημοσιονομικούς λόγους, αναφέρει η αιτιολογική έκθεση.
Η χορήγηση των αναδρομικών στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας δεν συμψηφίζεται με το επίδομα των 500 ευρώ που δόθηκε πρόσφατα, ενώ με την τροπολογία δεν θίγεται η επελθούσα από 1-08-2012 παύση της αναστολής ισχύος των διατάξεων περί μισθολογικών προαγωγών και επιδόματος χρόνου υπηρεσίας των στρατιωτικών.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι μέσες σταθμισμένες μηνιαίες μικτές τακτικές αποδοχές για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα ανέρχονται πλέον περίπου στο ποσό των 1.825 ευρώ μηνιαίως, ενώ οι μέσες σταθμισμένες μηνιαίες μικτές τακτικές αποδοχές για τους αμειβόμενους σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο ανέρχονται περίπου στο ποσό των 1.325 ευρώ.
Οι συντελεστές προσδιορισμού των βασικών μισθών κυμαίνονται από 0,32 για τον μόνιμο στρατιώτη, 0,57 για τον δεκανέα κ.λπ., 1.231 για τον αντισυνταγματάρχη, έως 2.373 για τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και 2.123 για τους Αρχηγούς των άλλων Όπλων και Σωμάτων Ασφαλείας.
Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών, ο μηνιαίος βασικός μισθός του ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων ορίζεται στα 887 ευρώ.
Προσδιορίζεται το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών στο ποσό 105,86 ευρώ για όλους τους στρατιωτικούς εν γένει και αυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.
Με την τροπολογία ορίζεται το ύψος των υπόλοιπων επιδομάτων που λαμβάνουν οι στρατιωτικοί και τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας.
Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Ναυτιλίας, καθορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων.
Αντίστοιχα ο βασικός μηνιαίος μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των δικαστικών καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του πρωτοδίκη και αντιστοίχων πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστές από 0,72 για τον ειρηνοδίκη έως 2 για τον πρόεδρο του ΣτΕ, πρόεδρο και εισαγγελέα ΑΠ, πρόεδρο του ΕΣ γενικό επίτροπο της Επικρατείας του ΕΣ και γενικό επίτροπο των ΤΔΔ.
Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών, ο μηνιαίος βασικός μισθός του πρωτοδίκη ορίζεται σε 2.067 ευρώ. Επίσης, προσδιορίζονται τα ποσά που λαμβάνουν οι δικαστικοί ως αποζημιώσεις.
Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, καθορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των διαφορών αποδοχών και συντάξεων στους δικαστικούς.
Πηγή: eisodima.gr