Οικογενειακό Δίκαιο / διαζύγιο

Οικογενειακό Δίκαιο: Αποτελεί από τους βασικούς τομείς απασχόλησης του γραφείου σας. Είτε συμφωνείτε να χωρίσετε με το σύζυγό σας, είτε όχι, επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τους τρόπους έκδοσης διαζυγίου και την διαδικασία που ακολουθείται και να λύσουμε τα προβλήματα που γεννιούνται σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών σας, την καταβολή διατροφής για τα παιδιά και τον σύζυγο, τη διανομή της κοινής περιουσίας και ό,τι άλλο τυχόν προκύψει από τη λύση του γάμου σας. Επίσης αναλαμβάνουμε υποθέσεις υιοθεσίας, επιτροπείας και θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ατόμων που λόγω προβλημάτων δεν μπορούν να διαχειριστούν τις προσωπικές τους υποθέσεις. Πιο αναλυτικά:

Διαζύγιο: Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση συναινετικού διαζυγίου εντός 10ημέρου στην καλύτερη τιμή της αγοράς, ρυθμίζοντας ταυτόχρονα τις μεταξύ σας διαφορές αναφορικά με τα τέκνα σας και την περιουσίας σας, με γνώμονα την διατήρηση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ σας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε από κοινού να λύσετε τον γάμο σας, αναλαμβάνουμε την έκδοση διαζυγίου με αντιδικία, προασπίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τα δικαιώματά σας και των παιδιών σας για διατροφή, επιμέλεια, μετοίκηση συζύγου και τη διατήρηση του βιοτικού σας επιπέδου στα προ της λύσης του γάμου σας επίπεδα. Αναλαμβάνουμε τη δικαστική και εξωδικαστική σας εκπροσώπηση σε κάθε σας πρόβλημα ή ζήτημα που προκύπτει από τη λύση του γάμου σας. Διεκδικούμε τη συμμετοχή σας σε όσα αποκτήσατε κατά τη διάρκεια του γάμου σας και την επιστροφή τυχόν δώρων.