ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ε.Δ., ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. και Π.Σ. ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ Ν. 4093/2012

ΕΠΕΙΓΟΝ : 

 Όπως έχετε πληροφορηθεί, με τις υπ΄αριθ. 2192-2196/2014 Αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι μειώσεις που έχετε υποστεί λόγω της εφαρμογής του ν.4093/2012. Παρά τις έως σήμερα εξαγγελίες της Κυβέρνησης για συμμόρφωση στις ως άνω δικαστικές αποφάσεις και επιστροφή των ποσών που αχρεωστήτως έχει παρακρατήσει όλο αυτό το διάστημα από τους μισθούς σας, δεν έχει ληφθεί έως σήμερα καμία σχετική απόφαση.

Ωστόσο, δεδομένης της διετούς παραγραφής των απαιτήσεων αποδοχών κατά του δημοσίου και της ισχύς του ως άνω Νόμου από 1.8.2012, ήδη από τον επόμενο μήνα θα παραγράφονται οι όποιες απαιτήσεις Σας.

Ένεκα λοιπόν του κινδύνου παραγραφής, το δικηγορικό μας γραφείο, Σας εφιστά την προσοχή όπως καταθέσετε Αίτηση ενώπιον του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μέχρι 31.7.2014 με θέμα την διεκδίκηση των αναδρομικών, Αίτηση η οποία επέχει θέση οχλήσεως και διακόπτει την παραγραφή. Με αυτό τον τρόπο, δεν θα αποστερηθείτε του δικαιώματος για δικαστική διεκδίκηση των αναδρομικών σας, σε περίπτωση που δεν λυθεί άμεσα το εν λόγω θέμα νομοθετικά.

Το δικηγορικό μας γραφείο, δύναται να αναλάβει για Εσάς την κατάθεση σχετικής Αίτησης και τη λήψη σχετικού πρωτοκόλλου από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έναντι του ποσού των 20,00 € ανά αίτηση (συμπεριλαμβάνονται έξοδα αποστολής/πρωτοκόλλησης). Τα ανωτέρω, δεν ισχύουν για όσους ήδη έχουν κινηθεί δικαστικά. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο info@tzoumaili.gr ή στο φαξ 2314315778 φωτοτυπία της ταυτότητας και ΑΦΜ και θα τους αποσταλεί σχετικά κείμενο αίτησης και εξουσιοδότηση για κατάθεση.

Στη διάθεσή Σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.