Διαφορές με το δημόσιο

Διαφορές με το δημόσιο: Το γραφείο μας μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών μας, αναλαμβάνει την προάσπιση των δικαιωμάτων και την διευθέτηση τυχόν υποθέσεών σας με τον δημόσιο τομέα. Σας ενημερώνουμε για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής σας και αναλαμβάνουμε την κατάθεση και προώθηση του φακέλου σας, προασπίζουμε τα δικαιώματά σας, σε περίπτωση μεταθέσεων, αποσπάσεων, περικοπής επιδομάτων κλπ θεμάτων που άπτονται της εργασίας σας, προσβάλλουμε εσφαλμένες διοικητικές πράξεις όλων των φορέων. Ειδικά για τους αλλοδαπούς, αναλαμβάνουμε τη χορήγηση αδειών διαμονής την προσβολή αποφάσεων απέλασης και την καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή αιτήματος παροχής ασύλου.