ΔΙΑΣΩΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ 72%

Νεαρός σε ηλικία δανειολήπτης, βασιζόμενος στην εργασία του αλλά και τα εισοδήματα των γονιών του, έλαβε δάνειο το έτος 2009 λίγο πριν την έκρηξη της οικονομικής κρίσης και αγόρασε μία εξοχική κατοικία στη Σκάλα Ποταμιάς Θάσου. Δυστυχώς σχεδόν αμέσως έχασε την εργασία του και έκτοτε ουδέν κατέβαλε στο εν λόγω δάνειο, οι δε γονείς του δεν μπορούσαν ούτε αυτοί να καλύπτουν τη μηνιαία δόση.

Με την ανάθεση της υπόθεσης στο γραφείο μας, επιλέχθηκε ως η πλέον συμφέρουσα λύση η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3869/2010. Η υπόθεσή του δικάστηκε από το Ειρηνοδικείο Λαγκαδά όπου διέμενε κατά τον χρόνο κατάθεσης και έκρινε ότι η εν λόγω κατοικία – αν και εξοχική, μπορούσε να προστατευθεί ως δυνητική κατοικία του οφειλέτη, αφού μπορεί να διέμενε κατά τον χρόνο κατάθεσης και συζήτησης με τους γονείς του, εντούτοις από την στιγμή που αποτελεί τη μοναδική του κατοικία, μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί ως η κύρια κατοικία του.

Με το ανωτέρω σκεπτικό, το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση του αιτούντος με την υπ’ αριθ. 258/2018 Απόφασή του και ρύθμισε τις οφειλές του προς την πιστώτρια τράπεζά του, υποχρεώνοντας τον να καταβάλλει έναντι του οφειλόμενου ποσού των 93.320,00 €, ποσό 25.668,30 € σε βάθος εικοσαετίας, προβαίνοντας σε διαγραφή του 72% της οφειλής του. Η ενεργή συμπεριφορά του εν λόγω δανειολήπτη και η αναζήτηση βοήθειας από τους ειδικούς, έσωσε εν προκειμένω όχι μόνο το εν λόγω ακίνητο από τον βέβαιο πλειστηριασμό, αλλά και τον ίδιο τον δανειολήπτη, ο οποίος παρά τον πλειστηριασμό και την απώλεια του ακινήτου, θα συνέχιζε να χρωστάει για μία ζωή και να είναι εφ’ όρου ζωής στις μαύρες λίστες του Τειρεσία.