ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 85% ΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ

Πιο αναλυτικά, το έτος 2013 ζευγάρι πρώην υπαλλήλων της ΔΕΗ και νυν συνταξιούχοι, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα υπερχρέωσης τους το οποίο είχε δημιουργηθεί, αφενός λόγω ανακυκλούμενης πίστωσης, αφετέρου λόγω απώλειας μεγάλου μέρους των εισοδημάτων τους λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι εν λόγω οφειλέτες, είχαν αναλάβει κοινές δανειακές υποχρεώσεις για την αγορά και ανέγερση της πρώτης κατοικίας τους, ήτοι μιας μονοκατοικίας στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης εμβαδού μέτρων 150 συνολικού ύψους 280.000,00€, ενώ έκαστος εξ αυτών είχε λάβει πληθώρα καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών, με το συνολικό οφειλόμενο ποσό να ανέρχεται σε 372.716,38€ για τον σύζυγο και 361.802,14 € για τη σύζυγο. Έκαστος εξ αυτών έφερε στην κυριότητά του και ένα ΙΧΕ όχημα, ενώ η σύζυγος ήταν συνιδιοκτήτρια κατά 50% σε ένα ακόμη διαμέρισμα στο οποίο διέμεναν οι γονείς της. Κατά το χρόνο εκδίκασης της αίτησης τα εισοδήματα αμφοτέρων ανέρχονταν στο ποσό των 2.700,00 € ενώ επιβαρύνονταν με την φροντίδα των δύο παιδιών τους.

Με τα ως άνω δεδομένα, το Ειρηνοδικείο Βασιλικών, εξέδωσε την υπ’ αριθ. 97/2017 Απόφασή του και παρά τον μεγάλο όγκο δανεισμού του ζεύγους, έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στον Νόμο Κατσέλη και προέβη σε ρύθμιση των οφειλών τους, απορρίπτοντας τις ενστάσεις των πιστωτών. Αφού προχώρησε σε καθορισμό του ποσού που απαιτείται για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης της οικογένειας των οφειλετών, τις οποίες προσδιόρισε στο ποσό των 2.100,00 €, για τετραμελή οικογένεια, διέταξε την πληρωμή ποσού 300,00 € από έκαστο εξ αυτών για την τρέχουσα τριετία και την καταβολή σε βάθος 20ετίας του ποσού των 338,00 € από κοινού, με σκοπό την διάσωση της κύριας κατοικίας τους και την εξαίρεση της από την ρευστοποίηση. Περαιτέρω, έκρινε ως μη άξια ρευστοποίησης τα λοιπά περιουσιακά τους στοιχεία, ήτοι τόσο τα ιχε οχήματά τους, όσο και το ποσοστό διαμερίσματος σε έτερη κατοικία της συζύγου.

 Συνολικά λοιπόν, μετά το πέρας της ρύθμισης, οι οφειλέτες θα έχουν καταβάλει στις πιστώτριές τους το ποσό των 58.602,16 € έναντι των οφειλών τους, ενώ κατάφεραν με την συνδρομή του γραφείου μας, όχι μόνο να διασώσουν όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία και το εφάπαξ που έλαβαν εκκρεμούσης της αίτησης, αλλά κυρίως να έχουν ένα επαρκές εισόδημα προκειμένου να διαβιούν αξιοπρεπώς.