ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑΓΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ

Δανειολήπτρια με υψηλό μισθό και καλή οικονομική κατάσταση, είχε την ατυχία να λάβει στεγαστικό δάνειο για την αγορά την πρώτης κατοικίας της σε ελβετικό φράγκο, έλαβε δε συνολικά ποσό 300.000,00 € για την αγορά μιας μεζονέτας στο Πανόραμα.

Ενώ λοιπόν, η δανειολήπτρια κατέβαλε κανονικά τη δόση του δανείου της η οποία κατά το χρόνο δανεισμού ανερχόταν περί τα 800,00 €, σταδιακά, λόγω της διαφοροποίησης της ισοτιμίας ευρώ και ελβετικού φράγκου, η μηνιαία δόση του δανείου ξεπέρασε το ποσό των 1.600,00 €. Παρά τις συνεπείς πληρωμές του δανείου της επί πενταετία (είχε καταβάλλει πλέον των 50.000,00 €), το οφειλόμενο ποσό διαρκώς διογκώνονταν, όπως και η εκάστοτε μηνιαία δόση αυτών, με αποτέλεσμα κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησής της στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, η τρέχουσα δόση να ξεπερνά τα 1.600,00 € και το υπόλοιπο του δανείου μετά από χρόνια συνεπών καταβολών έφθασε να αγγίζει το ποσό των 380.000,00 €, 80.000,00 παραπάνω από όσα δανείσθηκε!!

            Με τη νομική συνδρομή του γραφείου μας, επιλέχθηκε σαν πιο συμφέρουσα λύση η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3869/2010.

Η αιτούσα, είχε αγοράσει τριώροφη μεζονέτα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, συνολικού εμβαδού 170 τ.μ., η οποία σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα της φορολογικής αρχής, έχει αντικειμενική αξία 268.120,80 €. Με βάση λοιπόν την ως άνω δικαστική απόφαση, αντί του ποσού των 420.000,00 CHF που οφείλει η αιτούσα στην πιστώτρια τράπεζα, θα καταβάλλει αθροιστικά σε βάθος εικοσαετίας (240 δόσεις) και προς το σκοπό διάσωσης της ανωτέρω κατοικίας το ποσό των 171.410,00 €, με τη μηνιαία δόση να ανέρχεται στο ποσό των 714,21 €, αντί του ποσού των 1.600,00 € που ήταν προ ρύθμισης.

Άλλη μία υπόθεση που είχε αίσιο τέλος για τον δανειολήπτη – εντολέα μας που δεν άφησε την μοίρα του στην τύχη, αλλά επέλεξε να προασπίσει τα δικαιώματά του μέσω της ελληνικής δικαιοσύνης!