ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΨΟΥΣ 266.829,61€ – 84% ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ

Ζευγάρι δανειοληπτών, είχε την ατυχία να λάβει στεγαστικά δάνεια για την αγορά την πρώτης κατοικίας του σε ελβετικό φράγκο, συνολικού ύψους 160.000,00€, με τη μηνιαία δόση των δανείων τους κατά το χρόνο δανεισμού να ανέρχεται σε 600,00 €. Δυστυχώς, λόγω της διαφοροποίησης της ισοτιμίας ευρώ και ελβετικού φράγκου, παρά τις συνεπείς πληρωμές του δανείου τους επί πενταετία (είχαν καταβάλλει πλέον των 50.000,00 €), το οφειλόμενο ποσό διαρκώς διογκώνονταν, όπως και η εκάστοτε μηνιαία δόση αυτών, με αποτέλεσμα κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, η τρέχουσα δόση τους να ξεπερνά τα 1.200,00 € και το υπόλοιπο των δανείων τους, μετά από χρόνια συνεπών καταβολών να αγγίζουν το ποσό των 266.000,00 €, 100.000,00 παραπάνω από όσα δανείσθηκαν!!

Με τη νομική συνδρομή του γραφείου μας, επιλέχθηκε σαν πιο συμφέρουσα λύση η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη (ν. 3869/2010). Η υπόθεσή τους δικάστηκε και το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την αίτηση των αιτούντων και αποφάσισε τη διάσωση της κύριας κατοικία τους – αλλά και των λοιπών ακινήτων τους και  προέβη σε διαγραφή του 84% του χρέους τους προς την πιστώτριά τους. Πιο συγκεκριμένα, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθ. 3267/2017 Απόφασή του, με πνεύμα ερμηνείας του νόμου υπέρ των καταναλωτών, έκρινε ότι εμφανίζονται περιπτώσεις οφειλετών οι οποίοι περιήλθαν ανυπαίτια σε αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους και αδυνατούν να διαβιώσουν αξιοπρεπώς και πολύ περισσότερο να φανούν συνεπείς απέναντι στις δανειακές τους υποχρεώσεις, όπως εν προκειμένω, αφού οι δύο σύζυγοι αδυνατούσαν – με βάση τα εισοδήματά τους – να ανταποκριθούν στο ύψος της δόσης του δανείου τους, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μετά την αλλαγή της ισοτιμίας ευρώ –ελβετικού φράγκου.

Οι δύο σύζυγοι – συνοφειλέτες, είχαν αγοράσει με το προϊόν των ως άνω συμβάσεων μία μεζονέτα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, συνολικού εμβαδού 114 τ.μ., η οποία σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα της φορολογικής αρχής, έχει αντικειμενική αξία 53.003,25 €. Με βάση λοιπόν την ως άνω δικαστική απόφαση, αντί του ποσού των 266.829,61 που οφείλει έκαστος εξ αυτών στην πιστώτρια τράπεζα, θα καταβάλλουν αθροιστικά σε βάθος δεκαετίας (120 δόσεις) και προς το σκοπό διάσωσης της ανωτέρω κατοικίας το ποσό των 42.402,00 €, ήτοι έκαστος το ποσό των 21.210,00 €, με τη μηνιαία δόση να μην ξεπερνά το ποσό των 353,00 €. Ταυτόχρονα, εξαιρέθηκαν από την εκποίηση και άλλα περιουσιακά στοιχεία των αιτούντων λόγω της χαμηλής εμπορικής τους αξίας (αγροτεμάχια, ιχε αυτοκίνητο).

Την υπόθεση για τους ως άνω οφειλέτες χειρίστηκε η δικηγόρος Ευστρατία Τζουμαϊλή, η οποία απέφυγε με τους δικονομικούς της χειρισμούς τις ενστάσεις της καθ’ ης πιστώτριας Τράπεζας για δόλια περιέλευση των οφειλετών σε αδυναμία πληρωμής, ανυπαρξία μόνιμης αδυναμίας καθώς και καταχρηστικής άσκησης της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 281 ΑΚ.