ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΓΙΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΜΕΛΛΗΜΑΤΑ

Δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο νόμος 4043/2012 (ΦΕΚ Α ‘ 25/2012) για την λήψη μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης, με τον οποίο προβλέπεται η παραγραφή του αξιοποίνου των πράξεων που έχουν τελεσθεί μέχρι 31.12.2011 που αποτελούν πταίσματα ή πλημμελήματα για τα οποία ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκιση μέχρι ενός έτους, με συνέπεια να παύει για τις πράξεις αυτές η ποινική δίωξη. Ειδικότερα το άρθρο 4 του ν. 4043/2012 προβλέπει :

Άρθρο 4

Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης

1. Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι 31.12.2011: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές. Στην περίπτωση των πλημμελημάτων, εάν ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του νόμου σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι μηνών, συνεχίζεται η κατ’ αυτού παυθείσα ποινική δίωξη και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής του αξιόποινου της πρώτης πράξης ο διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη.

2. Οι δικογραφίες που αφορούν αξιόποινες πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου. Για την τύχη των πειστηρίων αποφαίνονται με αιτιολογημένη διάταξη, επί πλημμελημάτων ο αρμόδιος εισαγγελέας και επί πταισμάτων ο αρμόδιος πταισματοδίκης.

3. Οι αστικές αξιώσεις που τυχόν απορρέουν από τις αξιόποινες πράξεις της παραγράφου 1 δεν θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο.

4. Η παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης κατά την παράγραφο 1, δεν ισχύει για τις παραβάσεις: α) του άρθρου 358 του Ποινικού Κώδικα, β) του ν. 690/1945, γ) του άρθρου 28 του ν. 3996/2011 και δ) των νόμων 703/1977 και 3959/2011.