ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΨΟΥΣ 361.000 € ΚΑΙ 325.000 € ΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ

Με απόφασή του,  το Ειρηνοδικείο Βασιλικών, έκανε δεκτή την αίτηση των αιτούντων για ένταξή τους στο  Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη για υπερχρεωμένα νοικοκυριά) και παρά το μεγάλο ποσό των ωφειλών τους προέβει σε διαγραφή του 86% του χρέους τους ορίζοντας μηδενικές καταβολές για πέντε έτη, ενώ διέσωσε και την κύρια κατοικία αυτών από τη ρευστοποίηση προς όφελος των τραπεζών.

Πιο συγκεκριμένα, το Ειρηνοδικείο Βασιλικών με την υπ’ αριθμ. 5/2015 Απόφασή του, με πνεύμα ερμηνείας του νόμου υπέρ των καταναλωτών, έκρινε ότι στην πράξη εμφανίζονται περιπτώσεις οφειλετών, με πολύ χαμηλά εισοδήματα, ακόμα και μηδενικά, που είναι ανεπαρκή ακόμα και για την κάλυψη των μηνιαίων στοιχειωδών βιοτικών αναγκών τους,  πόσο μάλλον για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους προς τους οφειλέτες τους.

 Εν προκειμένω, και οι δυο σύζυγοι – οφειλέτες, λόγω μη σταθερής και συνεχιζόμενης εργασίας κατά τα τελευταία πέντε έτη και προβλημάτων ανεργίας, υπέπεσαν σε αδυναμία πληρωμής του υπέρογκου ποσού των χρεών τους, που άγγιζε τις 412.000.000€ και 376.893,73 € αντίστοιχα. Ποσό το οποίο παρέμεινε μεγάλο, παρά τις αποζημιώσεις απόλυσης που εισέπραξαν ύστερα από την απόλυσή τους, μέρος της οποίας μάλιστα δόθηκε προς ικανοποίηση των δανειστών τους.  Επίσης, τα έξοδα διαβίωσής τους είναι υψηλά, καθώς επωμίζονται τη φροντίδα των τριών ανήλικων τέκνων τους, ηλικιών 9 και 4 ετών. Ωστόσο, λόγω του νεαρού της ηλικίας τους (45 ετών) η δυνατότητα εύρεσης νέας εργασίας δεν είναι τελείως αδύνατη.

Το δικαστήριο εφάρμοσε τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 8 Ν. 3869/2010, σύμφωνα με την οποία μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις οφειλετών, οι οποίοι εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Έτσι, προσδιορίστηκαν με την απόφαση μηδενικές καταβολές προς τις μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένες πιστώτριες ενώ διαφυλάχθηκε η κύρια κατοικία των ιδιοκτητών, με την υποχρέωση καταβολής του ποσού των 212 € σε 240 δόσεις. Ουσιαστικά δηλαδή, επετεύχθη διαγραφή του 87% των οφειλών τους, αφού απαλλάχθηκαν από οφειλές ύψους 361.000 € και 325.000 € αντίστοιχα.

Την υπόθεση για τους ως άνω οφειλέτες χειρίστηκε η δικηγόρος Ευστρατία Τζουμαϊλή, η οποία απέφυγε με τους δικονομικούς της χειρισμούς τις ενστάσεις των Τραπεζών για δόλια περιέλευση του οφειλέτη σε αδυναμία πληρωμής, ανυπαρξία μόνιμης αδυναμίας και κατασπατάληση της αποζημίωσης απόλυσης του συζύγου.