ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τέλος στα προβλήματα θέρμανσης των ιδιοκτητών βάζει το άρθρο 39 του ν. 4447/2016 – ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016 για το Χωρικό σχεδιασμό και τη Βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η τοποθέτηση αυτόνομων μονάδων θέρμανσης σε πολυκατοικίες χωρίς να απαιτείται πλέον η έγκριση γενικής συνέλευσης από το 50% συν 1 των ψήφων των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, προκειμένου να «αυτονομηθεί» ενεργειακά με φυσικό αέριο ένας ιδιοκτήτης. Δεδομένου ότι στις περισσότερες οικοδομές λειτουργούσε σύστημα κεντρικής θέρμανσης, μέχρι σήμερα, δεν μπορούσε ιδιοκτήτης διαμερίσματος να επιλέξει αυτόνομο σύστημα θέρμανσης χωρίς να συμφωνούν τουλάχιστον η πλειοψηφία των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής. Πλέον, σχετική δέσμευση δεν υφίσταται αφού με το άρθρο 39 του νόμου τροποποιείται το άρθρο 11 του Ν.4342/2015 – ΦΕΚ 143/Α/9-11-2015 και προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:

«Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται».