ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΩΝ ΔΕΛΤΑ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, ΛΑΓΚΑΔΑ

Με την υπ’ αριθμ. 107/30.9.2020 απόφαση του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, ως ημερομηνία έναρξης της Ανάρτησης των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων για τα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών ορίσθηκε η 15η Σεπτεμβρίου 2020. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία να υποβάλει αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις. Τα προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και Πίνακες θα βρίσκονται αναρτημένα στα Γραφεία Κτηματογράφησης και θα παραμείνουν αναρτημένα για δύο μήνες. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οφείλουν να ελέγξουν την ορθότητα των καταχωρήσεων για τυχόν λάθη/σφάλματα. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής η προθεσμία είναι 4 μήνες.