ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ – ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΩ;

Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν στους καιρούς του COVID-19, εκατοντάδες ταξιδιώτες αφού αεροπορικές εταιρίες ακυρώνουν διαρκώς πτήσεις χωρίς να υπάρχει επαρκής ενημέρωση των επιβατών. Μετά από καταγγελίες πελατών μας, διαπιστώθηκε ότι μεγάλες αεροπορικές εταιρίες όχι μόνο δεν απαντούν στις κλήσεις και τα αιτήματα για πληροφορίες των επιβατών, αλλά αρνούνται να τους επιστρέψουν το κόμιστρο των εισιτηρίων.  Προς καθοδήγηση των σχετικών εγειρόμενων ζητημάτων, στις 18 Μαρτίου 2020 η Επιτροπή εξέδωσε ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμόζονται ορισμένες διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών στο πλαίσιο της επιδημικές έξαρσης της νόσου COVID-19, διασφαλίζοντας, με τον τρόπο αυτό, σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Κατά τις δηλώσεις της Επιτροπής  οι επιβάτες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι τα δικαιώματά τους προστατεύονται. Για παράδειγμα, αν ακυρωθεί το ταξίδι τους, μπορούν να επιλέξουν είτε να αποζημιωθούν είτε να μεταφερθούν με άλλη πτήση ή να ταξιδέψουν αργότερα. Παράλληλα, οι κατευθυντήριες γραμμές αυτές διευκρινίζουν ότι οι τρέχουσες περιστάσεις είναι «έκτακτες», π.χ μπορεί να μην δοθεί αποζημίωση στην περίπτωση που η πτήση ακυρωθεί μέσα σε διάστημα μικρότερο από δύο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης. Με αυτό το πρόσχημα, αεροπορικές εταιρίες αρνούνται να επιστρέψουν τα κόμιστρα των εισιτηρίων, ωστόσο πρέπει να διευκρινισθεί ότι είναι άλλο η “αποζημίωση” που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 και άλλο η επιστροφή των ναύλων.
Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπής εξέδωσε τις κάτωθι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον COVID-19:
 
Δεν θέλω πια να ταξιδέψω, μπορώ να αλλάξω το εισιτήριό μου ή να  πάρω τα χρήματά μου πίσω;
Οι περισσότεροι μεταφορείς εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά, αλλά πρέπει να ελέγχετε τις πληροφορίες που δίνει ο δικός σας μεταφορέας. Ορισμένοι προσφέρουν ειδικούς όρους λόγω της επιδημίας του κορονοϊού. Ελέγξτε επίσης τους γενικούς όρους μεταφοράς που εφαρμόζει ο μεταφορέας σας. Κατά περίπτωση, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την ασφαλιστική σας εταιρεία.
Δεν νιώθω υγιής και δεν μπορώ να αποφασίσω αν θα πρέπει ή όχι να ταξιδέψω
Ελέγξτε τις πληροφορίες που δίνει ο μεταφορέας σας. Ορισμένοι προσφέρουν ειδικούς όρους λόγω της επιδημίας του κορονοϊού. Ελέγξτε επίσης τους γενικούς όρους μεταφοράς που εφαρμόζει ο μεταφορέας σας. Κατά περίπτωση, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την ασφαλιστική σας εταιρεία. Δείτε επίσης τις πληροφορίες που παρέχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.
Τι συμβαίνει εάν ο μεταφορέας μου ακυρώσει ή αναβάλει την πτήση ή το δρομολόγιο τρένου/λεωφορείου και πούλμαν/πλοίου;
Τα δικαιώματα των επιβατών όσον αφορά την ενημέρωση, τη φροντίδα και την παροχή βοήθειας (επιστροφή χρημάτων, παναδρομολόγηση) ισχύουν επίσης υπό αυτές τις έκτακτες περιστάσεις (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις). Για αεροπορικές, θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές υπάρχουν οι λεγόμενες «ρήτρες ανωτέρας βίας», οι οποίες απαλλάσσουν τους μεταφορείς από την καταβολή αποζημίωσης για καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων εφόσον αυτές προκαλούνται από έκτακτες περιστάσεις. Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να ακυρώσουν πτήσεις δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση χωρίς να οφείλουν την καταβολή αποζημίωσης. Δεν προβλέπεται παρόμοια απαλλαγή από την καταβολή αποζημίωσης για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Οι διατάξεις
σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις αποζημιώσεις δεν ισχύουν για τα κρουαζιερόπλοια. Για τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν, μόνο σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών επιτρέπονται απαλλαγές όσον αφορά τη στέγαση αποκλεισμένων επιβατών. Τα δικαιώματα επιβατών περιγράφονται αναλυτικότερα στον ιστότοπο «Η Ευρώπη σου» στη σχετική ενότητα.
Εάν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κέντρο επικοινωνίας Europe Direct (EDCC). Αυτός είναι ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός τηλεφώνου για τους πολίτες που έχουν ερωτήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κέντρο επικοινωνίας απαντά μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλες τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
Υπάρχουν επιπλέον μέτρα που πρέπει να τηρήσω πριν ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου;
Ενημερωθείτε από τον μεταφορέα, το ταξιδιωτικό γραφείο ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα σχετικά με τυχόν επιπλέον μέτρα.
Όσοι ταξιδεύουν θα πρέπει να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες.
Τι συμβαίνει σε περίπτωση που έχω τεθεί σε καραντίνα και δεν μπορώ να συνεχίσω το ταξίδι μου όπως είχε προγραμματιστεί;
Ενημερωθείτε από τον μεταφορέα, το ταξιδιωτικό γραφείο ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για περαιτέρω πληροφορίες και βοήθεια. Ελέγξτε τις πληροφορίες που δίνει ο μεταφορέας, το ταξιδιωτικό γραφείο ή ο ταξιδιωτικός σας πράκτορας. Ορισμένοι προσφέρουν ειδικούς
όρους λόγω της επιδημίας του κορονοϊού. Ελέγξτε επίσης τους γενικούς όρους μεταφοράς που εφαρμόζει ο μεταφορέας σας. Κατά περίπτωση, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την ασφαλιστική σας εταιρεία.
Μπορώ να ταξιδέψω εάν αναχωρώ από μια πληττόμενη περιοχή;
Ενημερωθείτε από τον μεταφορέα, το ταξιδιωτικό γραφείο ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για περαιτέρω πληροφορίες και βοήθεια.
Παρακαλείσθε να ελέγχετε επίσης τις ταξιδιωτικές και υγειονομικές οδηγίες που εκδίδουν η χώρα αναχώρησης και η χώρα προορισμού (καθώς και, κατά περίπτωση, οι ενδιάμεσες χώρες).
 
Μπορώ να ταξιδέψω αν έχω έλθει σε επαφή με κάποιον που έχει προσβληθεί από τον ιό;
Ενημερωθείτε από τον μεταφορέα, το ταξιδιωτικό γραφείο ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για περαιτέρω πληροφορίες και βοήθεια.
Παρακαλείσθε να ελέγχετε επίσης τις ταξιδιωτικές και υγειονομικές οδηγίες που εκδίδουν η χώρα αναχώρησης και η χώρα προορισμού (καθώς και, κατά περίπτωση, οι ενδιάμεσες χώρες).
Η πτήση μου ακυρώθηκε και θα χάσω την επόμενη πτήση ανταπόκρισης – τι μπορώ να κάνω για να συνεχίσω το ταξίδι μου;
Στην περίπτωση αυτή, το αν έχετε προστασία εξαρτάται από το είδος του εισιτηρίου ή των εισιτηρίων που έχετε αγοράσει: θα πρέπει να ελέγξετε αν για τον τελικό σας προορισμό έχει εκδοθεί ενιαίο εισιτήριο ή αν έχετε αγοράσει χωριστά εισιτήρια. Στη δεύτερη περίπτωση, κατά κανόνα δεν προστατεύεστε, αλλά ρωτήστε τον μεταφορέα σας, ίσως εφαρμόζει ειδικούς όρους λόγω της επιδημίας του κορονοϊού.
 
Τι ισχύει ωστόσο  με βάσει τον Κανονισμό αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αποζημίωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης ή ματαίωσης της πτήσης; 
Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης:

  • ο μεταφορέας οφείλει πρώτα να απευθυνθεί σε εθελοντές στους οποίους προτείνονται: (i) μια αντιστάθμιση κατόπιν ελεύθερης διαπραγμάτευσης και ii) η επιλογή μεταξύ επιστροφής χρημάτων εντός επτά ημερών (και, ενδεχομένως, δωρεάν πτήσης προς το αρχικό σημείο αναχώρησης) και εναλλακτικής πτήσης ή συνέχισης του ταξιδιού, το συντομότερο δυνατό, ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας·
  • στους επιβάτες που δεν μπορούν να επιβιβασθούν προτείνεται: (i) μια βοήθεια (γεύμα, τηλεφωνικές κλήσεις και κατάλυμα εάν χρειασθεί), ii) η επιλογή μεταξύ επιστροφής χρημάτων εντός επτά ημερών (και, ενδεχομένως, δωρεάν πτήσης προς το αρχικό σημείο αναχώρησης) και εναλλακτικής πτήσης ή συνέχισης του ταξιδιού, το συντομότερο δυνατό, ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας και iii) μια άμεση αποζημίωση ορισθείσα ως εξής:
Πτήσεις ≤ 1 500 χλμ Πτήσεις 1 500-3 500 χλμ
Πτήσεις ΕΕ ≤ 1 500 χλμ
Πτήσεις ≥ 3 500 χλμ
250 ευρώ (125 ευρώ σε περίπτωση εναλλακτικής πτήσης με μικρότερη των 2 ωρών καθυστέρηση κατά την άφιξη) 400 ευρώ (200 ευρώ σε περίπτωση εναλλακτικής πτήσης με μικρότερη των 3 ωρών καθυστέρηση κατά την άφιξη) 600 ευρώ (125 ευρώ σε περίπτωση εναλλακτικής πτήσης με μικρότερη των 4 ωρών καθυστέρηση κατά την άφιξη)
  • βοήθεια (γεύμα, τηλεφωνικές κλήσεις και κατάλυμα εάν χρειασθεί)·
  • επιλογή μεταξύ i) της επιστροφής χρημάτων εντός επτά ημερών (και, ενδεχομένως, δωρεάν πτήσης προς το αρχικό σημείο αναχώρησης) και ii) εναλλακτικής πτήσης ή συνέχισης του ταξιδιού, το συντομότερο δυνατό, ή iii) σε μεταγενέστερη ημερομηνία κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας·
  • άμεση αποζημίωση όπως στις περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης, εκτός εάν ο επιβάτης έχει ενημερωθεί προηγουμένως για την ακύρωση της πτήσης και πλην εκτάκτων περιστάσεων.

Από τα ανωτέρω, καθίσταται αντιληπτό ότι οι αεροπορικές εταιρίες ΕΦΟΣΟΝ δεν επιτευχθεί συμφωνία με τον επιβάτη για την μεταφορά του ταξιδιού σε μεταγενέστερη ημερομηνία, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ να προβούν σε επιστροφή χρημάτων/ αντιτίμου των εισιτηρίων, ασχέτως του αν δεν υποχρεούνται σε καταβολή περαιτέρω αποζημίωσης λόγω εκτάκτων συνθηκών.
Τι πρέπει να κάνετε;; Αν δεν θέλετε να πάρετε voucher ή να αλλάξετε την πτήση σας, στείλτε μέσω της φόρμας παραπόνων κάθε εταιρίας το αίτημά σας για επιστροφή χρημάτων αναφέροντας τα στοιχεία και τον κωδικό κράτησής σας. Καλού κακού κάντε και ένα PrintScreen το μήνυμα έτσι ώστε σε περίπτωση μη απάντησης να έχετε απόδειξη ότι το στείλατε, ή προωθήστε την επικοινωνία και στο δικό σας email.
Δείτε εδώ αναλυτικά τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ