Ακίνητη περιουσία

Ακίνητα: Το γραφείο μας αναλαμβάνει παντός είδους εργασίες που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσίας σας, είτε επιθυμείτε να αφήσετε εξ ολοκλήρου την διαχείρισή του σ΄εμάς, είτε επιθυμείτε να σας συνδράμουμε στην πώληση ή αγοράς ενός καινούργιου ακινήτου, είτε απλά να σας βοηθήσουμε στην ενοικίαση ή εκμετάλλευσή του. Επίσης, αναλαμβάνουμε μέσω του δικτύου συνεργατών μας, την καθοδήγησή σας για τυχόν μεταβίβαση ενός ακινήτου με γονική παροχή ή δωρεά στα αγαπημένα σας πρόσωπα, ενώ επίσης χειριζόμαστε με επιτυχία υποθέσεις διεκδίκησης νομής ακινήτων, διεκδίκησης κοινοχρήστων, υποθέσεις δικαστικής διανομής σε περίπτωση που περισσότεροι συγκύριοι δεν συμφωνούν στην εκμετάλλευση του ακινήτου και λύνουμε κάθε τυχόν πρόβλημα που προκύπτει σχετικά με το εμπράγματο δίκαιο.